O primeiro módulo será sobre Lipomas Lombossacrais - tratamento conservador ou cirúrgico?

departamento pediatria